19 de junio de 2020

GRACIAS SEÑOR

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Pienso en las cosas que hoy puedo agradecer a Dios ...
El curso finaliza y con él, puedo hacer balance de mis agradecimientos ...
Hoy estoy agradecido  a ........     por .....     
Todos: y estoy agradecido a Ti, mi Dios, porque has puesto a estas personas en mi camino. 
Rezamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo ...

12 de junio de 2020

SOY CONTIGO


PERMANECE EN NOSOTROS

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Recitamos juntos:
Señor, te damos gracias por el curso que concluye.
Gracias por los amigos y amigas con quienes hemos pasado
tantos trabajos, tantas dificultades en tantos días.

Gracias por la amistad que ha brotado de los trabajos compartidos, de las esperanzas, proyectos compartidos, juegos y alegrías.
Gracias porque no he caminado solo.

Gracias porque he sentido el afecto de amigos, amigas y de mi familia.

11 de junio de 2020

FORTALÉCENOS SEÑOR

No nome do Pai do Fillo e do Espíritu Santo. Amén
Lector: 
Hai séculos, Galileo escribía: “Que maior estupidez podemos imaxinarnos que a de cualificar de “valiosas” cousas como as xoias, a prata, o ouro e, en cambio, considerar como “viles”, “insignificantes” o planeta e o chan” A xente que obra así debería recordar que se, nalgunha ocasión, a terra e o chan fosen tan escasos como as xoias ou os metais preciosos, non habería ningún príncipe que non estivese disposto a pagar unha bolsa chea de diamantes e rubís ou unha carreta cargada de xoias, para conseguir, simplemente, o pouquiño de terra necesaria para plantar un xasmín nun pequeno testo, ou para sementar unha semente de laranxa e observar como empeza a agromar, como crece e como produce, ao fin, as súas fermosas follas, as súas flores perfumadas e o seu froito exquisito” 

Recitamos xuntos:
Bendí, alma miña, ao Señor! 
Oh Deus, que grande es!...
 Revestícheste de esplendor e maxestade.... 
asentaches a terra nos seus alicerces e non vacilará...
 Pola túa palabra levantáronse as montañas e os vales descenderon ata o lugar que ti sinalaras para eles .... 
enchiches de harmonía toda a terra.  


Respondemos xuntos o que está en negrilla e un lector dí as oracións:

Lector:Oremos para que a humanidade saiba pasar dunha visión totalmente antropocéntrica da vida, á convicción de que a Terra é unha comunidade de suxeitos, unha unidade total da que todos e cada un/a formamos parte: 

Pedímosche humildemente que nos fortalezas. 


Lector:Oremos para que os nosos esforzos e os doutras persoas consigan que as multinacionais e os gobernos respecten a limitación dos recursos naturais e se ocupen da protección do medioambiente: 


Pedímosche humildemente que nos fortalezas. Lector: Oremos  para que os nosos esforzos e os doutras persoas poidan protexer os recursos naturais que serán necesarios para a supervivencia das futuras xeracións: 

Pedímosche humildemente que nos fortalezas. Lector:Oremos Para que aquelas persoas cuxos corazóns están endurecidos pola ambición e a indiferenza, saiban extraer os tesouros de amor que hai no seu corazón: 

Pedímosche humildemente que nos fortalezas. 


Pensemos un momento, en silencio, que podemos facer para remediar o dano causado á Terra. Comprometamonos a por da nosa parte para remediar o que esté ao noso alcance.Gloria ao Pai, ao Fillo ao Espíritu Santo. Amén. 


10 de junio de 2020

MUEVEME HACIA TI JESÚS

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

San Faustino, amó a Jesús y durante su vida de sacerdote y de maestro propagó la devoción al "Corazón de Jesús". Podemos afirmar esto, ya no sólo por lo que nos han ido trasmitiendo de él por el boca a boca sino por las pruebas escritas.
Escribe el libro "Junio o mes del sagrado corazón de Jesús"; del que a continuación, leemos alguno de los párrafos que nos pueden ayudar a nuestra reflexión y crecimiento como

9 de junio de 2020

UNETE A MOVIMIENTO CALASANCIO

Mayo,
mes especial ara el Movimiento Calasancio: Marcha Mariana, Noche Alternativa ... 
Madre, Divina Pastora,
este mayo diferente por la pandemia "Covid-19"
queremos acogernos bajo tu protección
y te pedimos que nuestros valores: 
ilusión, unión y acompañamiento
los hagamos realidad en nuestra vida.

DANOS, SEÑOR, UN CORAZÓN ACOGEDOR

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

El mes de junio lo dedica la Iglesia a la propagación del "Corazón de Jesús". Hablar de "Corazón de Jesús" es hablar del Amor de Dios.
Pidamos en esta mañana a nuestro Dios, nos conceda un corazón a imagen del que nos mostró Jesús.

Danos, Señor, un corazón acogedor.
Espíritu Santo Creador, que al principio planeabas sobre las aguas, por tu soplo todos los seres han recibido vida. Danos vivir según el Espíritu de Cristo.

Danos, Señor, un corazón acogedor.
Espíritu Santo Consejero, tú has revestido con tu fuerza a los profetas para que rindieran testimonio de tu Palabra. Danos valor para proclamarla nosotros cada día.